EHIZA

Aezkoako Batzarre Nagusiak tokiko ehiza-barruti bat du (NA-10418), Aezkoako Mendietan dagoen lur osoa, 6.418 ha, hartzen duena. hartzen duena. Ehiza Antolatzeko Planak barrutiaren kudeaketa, aprobetxamendu-modalitateak, espezie jakin batzuetarako kupoak, habitatak hobetzeko programa, babes- eta erreserba-guneak, biztanleriaren laginketak eta abar ezartzen ditu.

Aurreikusitako ehiza-aprobetxamendu bakoitza desberdin kudeatzen da:

Ehiza nagusia (basurde, orkatz eta oreinen ehiza) Los Mozolos Ehiztarien Tokiko Elkarteari esleitzen zaio zuzenean. Ehiza Antolatzeko Planean adierazta daude kupoak: basurdearen ehizak ez du kupo zehatzik; orkatzaren eta oreinaren ehizak, aldiz, espezieko eta kategoriako (arrak, emeak eta kumeak) gehieneko ale kopurua zehaztua du.

Usategiak: Gibelean daude, eta gaur egun 15 dira. Aezkoako Batzarre Nagusiak postuz postu saltzen ditu enkante bidez. Gainerako usategi multzoak Nabala, Azpegi, Uztarri, Loigorria eta Eskandan daude. Azken horiek Los Mozolos Ehiztarien Elkarteari esleitzen zaizkio zuzenean.

Oilagorra. Aezkoako Batzarre Nagusiak Aezkoako Mendietan oilagorrak ehizatzeko txartelak salgai jartzen ditu urtero, Ehiza Antolatzeko Planean ezarritako kupoaren arabera.

Nafarroako Gobernuak erabakitzen du urteko ehiza-aldia, hala nola ehiza baimenduta dagoen egunak, uxaldietarako arauak eta ehizari eragiten dioten gainerako arauak.

2020-2025 Ehiza Antolaketako Plana

EHIZA-BARRUTIKO MUGEN MAPA

Plano 2 limite del acotado (ortofoto)
Plano 3 Frentes palomeros
Plano 6 Potencialidad becada
Plano 7 Potencialidad caza mayor
Plano 10 Protección y aparcamientos
Plano 11 Espacios naturales protegidos