Tlf 948 76 43 75 / Fax 948 76 40 47|valledeaezkoa@gmail.com

Gaur egungoak

Portada » Gaur egungoak
Gaur egungoak2022-02-24T11:32:38+01:00

OHARRA

FRANTZIARA JOAN BEHAR DUZU?

Informazio gehiago: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=69

ABISUAK

2021eko kontuak: jendaurrean jartzea

KONTUAK JENDAURREAN JARTZEA AURREKONTU PARTIDAREN ARABERAKO DIRUSARRERAK AURREKONTU PARTIDAREN ARABERAKO GASTUAK ETA LOTESPEN BURTSA ZENBAKETAREN AKTA SARRERAK ETA GASTUAK KAPITULUKA BALANTZEA ATXIKITAKO BALIABIDEEN EGOERA AURREKONTU EMAITZAREN EGOERA GASTUEN AURREKONTU ITXIAREN EGOERA DIRUSARREREN

Go to Top