EGONKORTZE-PROZESUAN DAUDEN PLAZEN DEIALDIAK
(MEREZIMENDU-LEHIAKETA ETA LEHIAKETA-OPOSIZIOA)