Gaur egun, Aezkoako Batzarre Buruak honako EBAZPEN hau eman du:

– Euskara Zerbitzuaren txosten teknikoa ikusita, eskatzaile bakoitzak eta AEK erakundeak 2019-2020 ikasturteko ikastaro trinko eta estentsiboetarako emandako informazioa eta justifikazioa berrikusitak.
– Aezkoa bailarako Batzar Nagusiaren euskara ikasteko laguntzak arautzen dituen ordenantzan xedatutakoa ikusi da.

EBAZTEN DUT:

1.- Zerrendan jasota dagoen NANa duten titularrei diru-laguntzak ematea, jarraian xehatzen diren zenbatekoen arabera:

NAN/DNI IKASTAROAREN KOSTUA DIRULAGUNTZA
—82969W 173,00 € 86,50 €
—49610Q 317,00 € 158,50 €
—95022W 316,00 € 158,00 €
—37327X 317,00 € 158,50 €
—60619P 317,00 € 158,50 €
—10989F 403,00 € 201,50 €
—49953H 316,00 € 158,00 €
—37398L 403,00 € 201,50 €
—06734G 403,00 € 201,50 €
—436953 316,00 € 158,00 €
—84793Z 316,00 € 158,00 €
—70830R 424,00 € 212,00 €
GUZTIRA 4.021,00 € 2.010,50 €

2- Adierazitako eskabide-espedienteari laguntza ukatzea, erreferentziako arrazoiengatik:

NAN/ DNI ARRAZOIA
—76690R Euskara ikasteko dirulaguntzen Ordenantzaren 2. artikuluan ezarritakoa ez egiaztatzea: laguntza hauek jasotzeko eskubidea izanen dute eskaera egiten den egunean gutxienez urtebeteko antzinatasuna duten Aezkoako bizilagunek, baldin eta urtean bederatzi hilabetez haraneko bederatzi udalerritako batean bizi badira eta helduentzako euskara irakasteko erakunde sustatzaileen ikastaroak egiten badituzte.